Mýty a předsudky kolem završení cyklického života ženy

magician-1442642_1920 (2)

Co je to vlastně menopauza?

 • Nový životní cyklus
 • Jako puberta znamená nový tvořivý začátek našeho menstruačního cyklu, tak klimakterium, menopauza, přechod, znamená završení tohoto cyklu a vstup do třetího hlavního období našeho ženství
 • Je to vlastně starší sestra puberty
 • Vzhledem k posunu mateřství do věku po 30 roce života ženy, mnoho žen dnes v období klimakteria je zároveň konfrontováno s bouřlivým nástupem ženství (puberty) svých dcer
 • Některé ženy se stávají v období přechodu matkami, ať již mají doma odrostlé děti, nebo jde o jejich první dítě
Za určitých podmínek může být menopauza pozitivní nebo alespoň neutrální zkušeností. Bohužel v naší společnosti neprobíhají tyto obrovské cyklické změny v atmosféře plné podpory a porozumění. Bez kladného přístupu společnosti je mnohé z toho, co v tomto období zažíváme, matoucí a stresující
 • Žena v přechodu nebo po něm je někdo, pro koho už život skončil – pro ostatní nepřitažlivý, neplodný, nepotřebný, zkrátka někdo, s kým je těžké žít. Naštěstí nic z toho není pravda. Je na čase, abychom přestaly tyto mýty podporovat a vytvořily novou mytologii, která bude hovořit o vnitřní síle této etapy života ženy

 • Fyzické příznaky menopauzy jsou minimální. Přesto se na ni neustále díváme jako na negativní období ženského života (menopauza je zobrazována jako čarodějnice). Částečně vinou nedostatku informací, částečně vinou špatných informací. Vezměte jen, jako málo knih pojednává o tomto období jako o pozitivním a tvořivém. Informace, které máme k dispozici nejsou ani zdaleka pozitivní ani informačně hodnotné
 • Mnohá z nás vstupuje do tohoto období života se stejnou mírou nevědomosti a špatných informací jako před mnoha lety vtrhla do puberty
 • Místo toho, aby byla menopauza synonymem pro moudrost, vyrovnanost a úctu, je často spojována se ztrátou – ztrátou plodnosti, mládí a vitality. Není divu, že jen málo žen se na ni těší
 • Jen pokud změníme pohled na sebe samu, dokážeme vnímat menopauzu jako dobu posilující a oslavnou, dát jí význam, jaký ji právem náleží
Mnohé z nepříjemných aspektů přechodu nejsou ani tak fyzické, jako spíše emocionální následky přechodové povahy těchto let. Život se náhle mění
 • Děti vyrostly a odcházejí z domova
 • Rodiče zestárli a stávají se více závislými
 • Také partnerské vztahy procházejí hlavními změnami. Často náhle končí
 • Beze změn se neobejde ani práce a kariéra
 • Najednou můžeme zjistit, že nevěříme vlastnímu systému hodnot ani tomu, čemu jsme věřily dříve
 • Jediná z těchto situací je dostatečně stresující, natož pak kombinace několika faktorů
Jen pokud změníme pohled na sebe samu, dokážeme vnímat menopauzu jako dobu posilující a oslavnou, dát jí význam, jaký ji právem náleží

 

Danuše
Jsem energická, aktivní žena 40+, která ví hodně o životě. Celý svůj profesní život ráda pomáhám ženám i mužům najít jejich vlastní cestu ven z různých zdravotních problémů k pocitu štěstí a zdraví. Můžete se se mnou spojit na emailu: vitkovadanuse@gmail.com.
Komentáře